Artikeln publicerades 25 november 2019

Anslag/bevis: kommunstryelsens arbetsutskott 2019-11-11 §§ 425-449, anslagstid 2019-11-25 -- 2019-12-18

Anslag/bevis: kommunstryelsens arbetsutskott 2019-11-11 §§ 425-449, anslagstid 2019-11-25 -- 2019-12-18

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Ksau 191111