Artikeln publicerades 19 november 2019

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-12 §§ 241-261, anslagstid 2019-11-19 -- 2019-12-12

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-12 §§ 241-261, anslagstid 2019-11-19 -- 2019-12-12

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-12 §§ 241-261, anslagstid 2019-11-19 -- 2019-12-12