Artikeln publicerades 18 november 2019

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2019-11-12 §§ 132-144, anslagstid 2019-11-18--2019-12-10

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden 2019-11-12 §§ 132-144, anslagstid 2019-11-18--2019-12-10

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis