Artikeln publicerades 15 november 2019

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-11-05 §§ 317-350, anslagstid 2019-11-15 -- 2019-12-08

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2019-11-05 §§ 317-350, anslagstid 2019-11-15 -- 2019-12-08

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis KS 191105