Artikeln publicerades 8 november 2019

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-10-31 §§ 287-332, anslagstid 2019-11-08 -- 2019-12-01.
Anslaget 2019-11-08- Kan överklagas tre veckor framåt.

KF

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2019-10-31 §§ 287-332, anslagstid 2019-11-08 -- 2019-12-01

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslaget 2019-11-08- Kan överklagas tre veckor framåt.