Artikeln publicerades 30 oktober 2019

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-21 §§ 399-424, anslagstid 2019-10-30 -- 2019-11-22

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-21 §§ 399-424, anslagstid 2019-10-30 -- 2019-11-22

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KSAU 191021