Artikeln publicerades 28 oktober 2019

Anslag/bevis: kulturutskottet 2019-10-23 §§ 41-45, anslagstid 2019-10-28 -- 2019-11-19

Anslag/bevis: kulturutskottet 2019-10-23 §§ 41-45, anslagstid 2019-10-28 -- 2019-11-19

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunkansliet

ANslag/bevis: kulturutskottet 2019-10-23 §§ 41-45, anslagstid 2019-10-28 --2019-11-19