Artikeln publicerades 21 oktober 2019

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 §§ 378-398, anslagstid 2019-10-22 -- 2019-11-14

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 §§ 378-398, anslagstid 2019-10-22 -- 2019-11-14

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KSAU 191007