Artikeln publicerades 2 oktober 2019

Anslag/bevis: kulturutskottet 2019-09-24 §§ 35-40, anslagstid 2019-10-02 -- 2019-10-24

Anslag/bevis: kulturutskottet 2019-09-24 §§ 35-40, anslagstid 2019-10-02 -- 2019-10-24

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kulturutskottet 2019-09-24 §§ 35-40, anslagstid 2019-10-02 -- 2019-10-24