Artikeln publicerades 1 oktober 2019

Socialnämnden 2019-09-25, §§ 130-147, anslagstid 2019-10-01--2019-10-24

Socialnämnden 2019-09-25, §§ 130-147, anslagstid 2019-10-01--2019-10-24

Ronneby, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-09-25, §§ 130-147, anslagstid 2019-10-01--2019-10-24