Artikeln publicerades 30 september 2019

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-23 §§ 195-227, anslagstid 2019-09-30 -- 2019-10-23

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-23 §§ 195-227, anslagstid 2019-09-30 -- 2019-10-23

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-23 §§ 195-227, anslagstid 2019-09-30 -- 2019-10-23