Artikeln publicerades 24 november 2022

Ronneby kommun vinner pris - Årets landsbygdskommun 2022!

Långsiktigt och engagerat arbete leder till en framgångsrik och välmående landsbygd. Ronneby kommun har nu vunnit erkännande och tilldelats Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelse Årets kommun 2022!

Ronneby vinner pris- årets landsbygdskommun 2022!

Priset togs emot under torsdagen i Stockholm av Kenneth Michaelsson (C), kommunstyrelsen och Helena Carlberg Andersson, ordförande i Ronneby kommunbygderåd

- Detta är en oerhört positiv nyhet för Ronneby! Kommunen har på olika sätt satsat på landsbygderna under ett stort antal år och det känns bra att detta nu får ett tydligt erkännande, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, som dessvärre inte hade möjlighet att närvara under prisutdelningen i Stockholm.

I sina motiveringar lyfter Hela Sverige ska leva spännvidden i arbetet med landsbygdsfrågor inom Ronneby kommun, inte minst de strategiska perspektiven i det kommunala arbetet och samverkan med Ronneby kommunbygderåd.

Vad det gäller landsbygdsutveckling, är en god samverkan mellan ideella krafter, näringsliv och den kommunala organisationen väldigt viktiga. Jag skulle vilja påstå att detta kanske är den enskilt största anledningen till att vårt arbete landsbygdsutveckling har fallit så väl ut, säger Kenneth Michaelsson (C).

Helena Carlberg Andersson, som representerar Ronneby kommunbygderåd vid prisutdelningen, tillägger:

- Det här är en fantastisk nyhet för alla oss som har engagerat oss ideellt på landsbygderna i Ronneby! Vi har sedan flera år en väl fungerade samverkan med kommunen och det känns särskilt roligt att det är något som också lyfts i motiveringarna till utmärkelsen.

I samband med utmärkelsen har även en kortare film Länk till annan webbplats. tagits fram om kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Om utmärkelsen

Årets kommun delas ut sedan 1984 och sedan 1993 står Hela Sverige ska Leva bakom utmärkelsen. Utmärkelsen tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för balans mellan tätort och landsbygd och som har ett tydligt ställningstagande att alla områden i en kommun behöver utvecklas för att hela kommunen ska leva. Vinnarna utses av Hela Sverige ska leva utmärkelsekommitté. Kommittén består av personer som har lång erfarenhet av lokal utveckling.