Artikeln publicerades 28 september 2022

Vad händer efter valet?

Valet i Ronneby kommun är genomfört enligt plan och rösterna är räknade. Vad händer i kommunpolitiken nu, under hösten och framöver?

Toma kommunfullmäktigestolar.

Det dröjer ännu ett tag tills de politiska företrädarna för den nya mandatperioden i Ronneby kommun är på plats. Sent i oktober (exakt datum ännu inte satt) sammanträder nya kommunfullmäktige för första gången, men formellt tillträder de förtroendevalda sina uppdrag redan den 15 oktober.

Valresultat och mandatfördelning

På valmyndigheten kan man se det slutgiltiga resultatet efter årets val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till kommunfullmäktige i Ronneby kommun.

Omräknat till mandatfördelningen efter parti blir det:

Moderata Samlingspartiet 9
Centerpartiet 3
Liberalerna 2
Kristdemokraterna 2
Socialdemokraterna 15
Vänsterpartiet 3
Miljöpartiet de gröna 1
Sverigedemokraterna 13
Ronnebypartiet 1

Totalt 49 mandat

Det som nu händer är följande.

Torsdag 29 september

Sista mötet med gamla kommunfullmäktige. Datum för nya sammanträden sätts.

Oktober

De nya fullmäktigeledamöterna tillträder formellt den 15 oktober.

Det nya kommunfullmäktige sammanträder efter den 15 oktober för att utse presidiet till kommunfullmäktige, ledamöterna till revisionen samt välja kommunfullmäktiges valberedning. Presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Revisionen består av sju ledamöter. Valberedningen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Deras uppdrag är att bereda och ta fram ett förslag till kommunfullmäktige på vilka personer som ska väljas till kommunstyrelsen, de kommunala bolagsstyrelserna och nämnderna.

November-december

Valberedningen arbetar fram ett förslag till personer för kommunfullmäktige att välja till kommunens olika organ. När förslaget är färdigbehandlat av valberedningen fattar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet. Det sker antingen i november eller december.

Januari 2023

Mandatperioden för kommunstyrelsen, kommunens nämnder och revision startar 1 januari 2023.

Revisionen börjar den nya mandatperioden med så kallade ”dubbla grupper”. Det innebär att revisorerna för föregående mandatperiod kvarstår, tillsammans med de nya revisorerna, till dess att de avslutat granskningen av 2022 års verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.

Maj 2023

Mandatperioden för de kommunala bolagsstyrelserna startar 1 maj 2023.