Artikeln publicerades 8 juli 2022

Unga kommunutvecklare presenterar idéer för att öka ungas inflytande

Unga kommunutvecklare 2022

Under tre veckor har fem gymnasieungdomar haft feriearbete som unga kommunutvecklare. Syftet är att öka ungas inflytande i olika frågor och tillvarata ungas engagemang, idéer och perspektiv och nu är deras rapport klar.

Ronneby kommun satsar på att unga kommunutvecklare som en viktig del i kommunens arbete med att göra ungdomar delaktiga och öka deras inflytande. Enligt kommunens lokala ungdomsenkät Lupp har ungas syn på delaktighet försämrats.

Vi behöver skapa bättre förutsättningar för barn och unga att påverka i frågor som berör dom, säger Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare.

Uppdraget har bland annat handlat om hur det kan bli enklare för ungdomar att vara med och påverka. En viktig del av uppdraget har varit att prata med andra ungdomar om vad de tycker.

Vi har kommit fram till att kommunen behöver arbeta mer digitalt för att nå ut till ungdomar i kommunen, men också att arbeta uppsökande där unga finns som till exempel på skolan, säger en ung kommunutvecklare.

Feriearbetarna har även träffat politiker och tjänstepersoner för att ge sina perspektiv på frågor som rör fritid, skola, kost, digitalisering, kommunikation, landsbygdsutveckling och trygghet med flera.

Det har varit lärorikt att träffa politiker och personer som arbetar i kommunen. Vi upplever att dom lyssnat på oss och att det finns ett behov av att arbeta mer med ungas perspektiv, säger en ung kommunutvecklare.

Feriearbetarna har skrivit en rapport om deras feriearbete och idéer som kommer presenteras under hösten för politiker och verksamheter i kommunen.