Artikeln publicerades 8 april 2022

Dags för kalkning av sjöar och vattendrag

Helikopterkalkning över en sjö

Nu är det dags för kalkning av sjöar, bäckar och våtmarker. Arbetet påbörjades i mars och fortsätter nu under april.

Det är Movab AB som utför arbetet för kommunens räkning och först ut är helikopterkalkningen. Kalkningen börjar i Ronneby kommun lördagen den 12 mars med början i kommunens nordvästra del. Arbetslaget fortsätter sedan söder och österut och är troligen klara onsdagen den 16 mars. För båtkalkningen finns ännu ingen planerad startdag, då detta arbete är beroende av helt isfria sjöar. Totalt kommer 361 ton kalk att spridas. Det motsvarar ungefär 9 fullastade bulkbilar med släp.

Främst är det kommunens norra delar som berörs, delvis även en bit in i Tingsryds kommun vid Bräkneån. En komplett lista över objekten som ska kalkas finns på ronneby.se

Movab AB och dess underentreprenör Laroy Flyg AB har gjort detta arbete många gånger förut och det brukar fungera smidigt. Det allmänheten kan tänka på är bl a:

  • Inte befinna sig ute på sjöarna dessa dagar
  • Det kan bli kortvariga störningar i vägtrafiken på platserna där helikoptern förses med kalk
  • Djurägare bör se till utegående djur som kan bli störda av helikoptern

Den 13-14 april kommer fem sjöar att kalkas via båt. De finns också angivna på hemsidan.

Kontaktuppgifter
Anna Hinseäng, Mark- och exploateringschef
E-post: anna.hinseang@ronneby.se
Telefon: 0457-61 80 47