Artikeln publicerades 15 september 2021

Internationella demokratidagen

Logotyp - Vår demokrati

Idag är den internationella demokratidagen. I dagarna är det dessutom 100 år sedan kvinnorna i Sverige för första gången fick använda sin rösträtt i ett riksdagsval. Detta uppmärksammas under hela året med en nationell kraftsamling ”Demokratin 100 år”.

I Ronneby kommun arbetar vi med demokratifrågorna nästan dagligen, både tjänstepersoner och politiker har en viktig roll i att stärka och värna demokratin i Sverige. Och du som medborgare har flera olika sätt att vara delaktig, även utöver ditt valdeltagande vart fjärde år.

– Grunden för en fungerande demokrati är ett starkt civilsamhälle, säger kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell.

– Föreningslivet och olika mötesplatser är centrala delar av vårt samhälle. Det är här vi möts. Demokratin förutsätter möten mellan människor, säger Nils Ingmar Thorell.

Du kan till exempel engagera dig i en av Ronnebys nästan 300 föreningar, vara med på kommunfullmäktiges sammanträden, på plats eller digitalt, och du kan skicka in felanmälningar, förbättringsförslag eller medborgarförslag till Ronneby kommun. På ronneby.se/felanmalan tar vi emot dina synpunkter eller felanmälningar gällande exempelvis gator, cykelvägar, snöröjning, belysning eller lek- och badplatser. Medborgarförslag kan du skicka in digitalt på eportal.ronneby.se Länk till annan webbplats. och på ronneby.kommunetv.se Länk till annan webbplats. kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt hemifrån.

På gymnasieskolan Knut Hahn arbetar eleverna i samhällsorienterande ämnen med temat demokrati och välfärdssystem. Dessutom pågår en utställning på temat demokrati i skolans entré.

På biblioteken runt om i kommunen planeras för en rad olika aktiviteter fram till om med valet 2022. Redan nu under hösten visas en utställning från ett skolprojekt om barns rättigheter.

Dessutom kan vi avslöja att Ronneby kommun är en av 12 kommuner som är utvald i valmyndighetens arbete med utvecklingen av framtida val i Sverige.

– Ett lärorikt och spännande uppdrag som förhoppningsvis bidrar till att stärka rösträtten även i framtiden, säger Ronnebys valsamordnare Hanna Grahn.

I dagarna inkom dessutom ett medborgarförslag att namnge en väg i Bökevik efter en av Sveriges mest framträdande rösträttskämpar Augusto Tonning, som byggde Villa Solvik i Bökevik. Förslaget kommer nu att behandlas inom kommunen. Ännu är inga beslut fattade i frågan.