Artikeln publicerades 11 november 2020

Ronneby kommuns åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

Från 11 -30 november 2020 november gäller skärpta regionala råd i Blekinge för att minska risken för smittspridning av covid-19 i länet. Ronneby kommun följer dessa råd och kommer därmed vidta en rad olika åtgärder.

– Det är allvar nu! Därför ställer vi oss bakom smittskyddsläkarens beslut till fullo. Besluten vi nu fattar syftar till att öka efterlevnaden av de regionala råden, säger kommundirektör Tommy Ahlquist.

I Ronneby kommun innebär dessa nya skärpta råd att man vidtar lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Dessa åtgärder vidtar Ronneby kommun:

 • Stänger Kallinge simhall & Ronneby simhall, med undantag för simskoleundervisning och simträning för barn födda 2005 och senare samt simträningar för samhällsviktig verksamhet
 • Stänger kommunala idrottsanläggningar med undantag för skolidrotten, elitidrotten och träningar för barn födda 2005 och senare
 • Informerar om skärpta råd i kommunala kanaler
 • Samverkar med Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och länets kommuner för ett likvärdigt införande av de skärpta råden
 • Samverka med Ronneby Handels- och Intresseförening i frågor om effekterna och följsamhet av råden inom restaurang och handel

Tidigare beslut av kommundirektören för Ronneby kommuns anställda kvarstår. Dessa beslut gäller att arbetar hemma så långt det är möjligt, ställer om till digitala möten som första-hands-val och att tjänsteresor utanför kommunen måste godkännas av kommundirektören.

Exempel på verksamheter som kommer att hållas öppna är: bibliotek, fritidsgårdar, Stadshus och Kulturcentrum. Detta gäller tills annat meddelas. I dessa verksamheter och lokaler har det gjorts nya riskbedömningar för att kunna undvika trängsel och minska risken för smittspridning av covid-19.

Skärpta regionala råd i Blekinge

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats. gäller precis som tidigare. Utöver dem gäller från 11 -30 november 2020 följande skärpta råd i Blekinge, som kan förlängas eller ersättas av lokala allmänna råd efter beslut från Folkhälsomyndigheten:

 • Umgås endast med de personer som du normalt träffar dagligen, den egna familjen eller personer som du bor tillsammans med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.
 • Stanna hemma. Res ingenstans om det inte är absolut nödvändigt. Undantag är resor till och från arbete, studier eller hälso- och sjukvård.
 • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
 • Arbetsgivare uppmanas att erbjuda och underlätta distansarbete och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
 • Besök inte köpcentrum, museer, badhus eller gym, där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
 • Besök eller delta inte i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Undantag är utövande av professionell idrott och idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare. Träna utomhus så långt som det är möjligt.
 • Åk inte kollektivtrafik vid tidpunkter då trängsel kan uppstå. Promenera, cykla eller åk egen bil istället.
 • Alla verksamheter som tar emot kunder eller besökare uppmanas att minimera antalet besökare samtidigt, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ till ett fysiskt besök.

Skolundervisning omfattas inte av dessa råd.
Du kan läsa Region Blekinges nyhet om de skärpta råden på Regionens hemsida. Länk till annan webbplats.

Översättningar av de skärpta regionala råden