Trygghetsmätning 2019 för Ronneby kommun

Ronneby kommun och Polisen i Ronneby presenterade årets trygghetsmätning i slutet av förra veckan. Undersökningen visar på flera positiva utvecklingar, som till exempel att färre personer har utsatts för brott och att tryggheten i centrala Ronneby har ökat. Samtidigt som invånarna i Kallinge upplever en högre känsla av otrygghet trots att antalet brott har minskat jämfört med tidigare år. I övriga kommundelar visar resultatet av mätningen att man är trygg i sitt närområde.

-Det är glädjande att vårt gemensamma arbete för att öka tryggheten i centrala Ronneby har gett resultat. Polisen har haft en högre närvaro och jobbat aktivt med området, samtidigt som vi har genomfört trygghetsvandringar och jobbar vidare med att öka attraktiviteten i centrum. Vi har till exempel kunnat identifiera stråk som genom ändrad belysning nu upplevs som tryggare, säger Kenneth Michaelsson, ordförande i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

-Vi behöver analysera utvecklingen i Kallinge. Det blir ett gemensamt arbete för Polisen och Ronneby kommun framöver. Ett viktigt steg är att förstå gapet mellan den minskade utsattheten för brott å ena sidan och den ökade oron över att utsättas för brott å andra sidan, tillägger Kenneth Michaelsson.

Trygghetsmätningen genomförs sen 2003. Årets mätning bygger på svar från knappt 1000 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 16-85.

Läs mer om det lokal BRÅ´s arbete i Ronneby kommun.