Artikeln publicerades 30 april 2019

Ny tobakslag från 1 juli i år

Den första juli träder en ny lag i kraft. Den nya tobakslagen innebär att fler offentliga platser blir rökfria och att de som säljer tobak måste söka tillstånd istället för att enbart registrera sig.

Lagen är en sammanslagning av tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen innebär i korthet förändringar både när det gäller rökfria miljöer och vad som krävs för att få sälja och handla med tobak.

Fler rökfria miljöer

Det blir förbjudet att röka på fler offentliga platser.
De områden som läggs till i den nya lagen är:

  • Uteserveringar
  • Entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
  • Områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik (t.ex. busshållplatser, perronger och taxizoner, men även biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden)
  • Inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning (t.ex. arenor)
    Lekplatser som allmänheten har tillträde till

Rökförbudet utvidgas

Rökförbudet gäller inte bara cigaretter utan omfattar även till exempel:

  • Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Örtprodukter för rökning
  • Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. vattenpipsrökning)

Tillståndsplikt för handel med tobak

Efter att den nya lagen har trätt i kraft behöver den som vill handla med tobak (detaljhandel och partihandel) ansöka om tillstånd från kommunen. Tidigare räckte det med att anmäla att man kommer sälja eller handla med tobak. I tillståndsprövningen finns lämplighetskrav så de som vill handla med eller sälja tobak kommer att behöva lämna fler uppgifter och hålla kommunen uppdaterad om bolagets status.

Redan registrerade handlare måste göra ansökan senast 1 november 2019

Den nya ansökan som krävs blir tillgänglig först efter 1 juli då den nya lagen träder i kraft. En detaljhandlare som har anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 (dvs. innan de nya reglerna börjat gälla) får fortsätta försäljningen om hen ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.

Mer information om nya tobakslagen

Kommunens sida om tobak kommer att uppdateras i samband med att den nya lagen träder i kraft och information kommer att skickas ut till de berörda instanser som finns registrerade hos kommunen. Vill du läsa mer om tobakslagen så klicka gärna på länkarna nedan.