Artikeln publicerades 21 augusti 2018

Medborgarundersökning

Ronneby kommun genomför en medborgarundersökning i höst

Hur är det att bo och leva i Ronneby? Den frågan rymmer många frågor och för att vi ska kunna få en uppfattning av du som invånare tycker, genomför vi en medborgarundersökning nu i höst. Vi vill veta vad du tycker är bra och vad vi behöver förbättra för att göra Ronneby till en ännu bättre plats. 

Undersökningen genomförs i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).

Vem får svara på enkäten?

SCB har valt ut 1200 personer i åldersspannet 16-85 år som får en enkät skickad hem till sig. Den finns både som digital och pappersvariant. De utvalda får inloggningsuppgifter till den digitala versionen hemskickat först, och sedan kommer papperskopian med svarsbrev. Svarar man digitalt behöver man inte skicka in pappersenkäten.

Vad betyder det att enkäten är anonym?

Att enkäten är anonym betyder att det inte går att se vem som har svarat. Det vi kan se är vilken åldersgrupp svaren tillhör och kan då se om det är några skillnader i olika åldersgrupper och om något utmärker sig.

Måste alla svara på enkäten?

Om många glömmer svara på enkäten blir resultatet svårt att använda. Genom enkäten kan vi jämföra resultatet med andra kommuner som utfört medborgarundersökningen och dela erfarenheter kring hur vi jobbar i olika frågor. Vi kan se vilka områden invånare tycker fungerar bra, vilka områden som behöver prioriteras och om uppfattningarna skiljer sig mycket mellan olika åldersgrupper. Ett bra underlag kan användas både till utvärdering och för framtida insatser.

Tar det lång tid att besvara enkäten?

Hur lång tid det tar att besvara enkäten beror på många olika saker, till exempel hur snabbt du läser och hur mycket du vill eller behöver tänka efter innan du besvarar frågorna. I genomsnitt tar det ca 15-20 minuter att gå igenom frågorna, men det kan alltså gå både fortare och långsammare.

Tack för att du tar dig tiden!