Artikeln publicerades 9 december 2020

Pristagare - Bästa Framsteg 2019

2018 instiftade Ronneby kommun ett årligt pris för Bästa Framsteg inom kommunkoncernen. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på utveckling i verksamheten. För att kunna ansöka om priset måste betydande framsteg ha uppnåtts utifrån ett strukturerat utvecklingsarbete. Nu har 2019 års vinnare mottagit sina priser.

Tre bilder på tre pristagare, etta, Sophia Kullman, Funktionsstöd, Socialförvaltningen Ronneby kommun. Tvåa, Zandra Berg, Göran Fridh och Birgitta Ratcovich, Försörjningsenheten på Socialförvaltningen. Trea, Linda Palmqvist och Veronica Lindvall, Vård- och omsorgsförvaltningen.

1:a pris tas emot av Sophia Kullman, Funktionsstöd, Socialförvaltningen. 2:a pris tas emot av Zandra Berg, Göran Fridh och Birgitta Ratcovich, Försörjningsenheten på Socialförvaltningen. Tredje pris tas emot av Linda Palmqvist och Veronica Lindvall, Vård- och omsorgsförvaltningen.

Processen Bästa Framsteg 2019

Totalt inkom sju bidrag som genom fina prestationer under året som gått gavs möjligheten att tävla om priset för 2019 års Bästa Framsteg. Samtliga bidrag har genom ett strukturerat utvecklingsarbete nått betydande framsteg inom sina respektive verksamheter.

En jury bestående av representanter från kommunens Kvalitetsgrupp har bedömt och poängsatt de inkomna bidragen utifrån fastställda kriterier och tillslut har en vinnare korats.

Med anledning av Covid-19 ställdes vårens inplanerade prisceremoni för Bästa Framsteg in och kommundirektören har därför tillkännagivit finalisterna och deras placeringar vid en enklare digital prisutdelning.

Pristagare 2019

Årets vinnare och förstapristagare i Bästa Framsteg är Funktionsstöd på Socialförvaltningen med Projekt Terapihund.

Juryns motivering löd:

Med behandlingsmetoden terapihund har människans bästa vän blivit en viktig ingång och behandlingsväg för att hos enskild öka motivationen att göra hälsosamma val och förbättra sin livskvalitet. Projektet har visat på att genom multiprofessionell teamsamverkan och kontinuerlig uppföljning kan en icke farmakologisk behandlingsmetod ge goda resultat och vara en framgångsfaktor för den enskildes hållbara hälsa.

Till andrapristagare har Försörjningsenheten på Socialförvaltningen med bidraget Förändrat arbetssätt genom E-tjänst utsetts.

Juryns motivering löd:

Att vara öppen för att implementera e-tjänst för ansökningar om ekonomiskt bistånd visade sig vara en god investering. Projektgruppen har tagit fram ett intelligent och effektivt digitalt stöd som skapar förutsättningar för handläggarna att fokusera på den enskildes väg till självförsörjning. Det förändrade arbetssättet är lönsamt för hela samhället, men framförallt för barnfamiljer ur ett barnperspektiv.

Årets tredjepris tillföll Vård- och omsorgsförvaltningen genom Projekt Resurspass på särskilda boenden.

Juryns motivering löd:

Genom att införa resurspass har enheter inom Vård och omsorgsförvaltningen lyckats väl med att ta sig an utmaningarna med begränsade personalresurser, stora kostnader för timvikarier samt otrygghet i personalgrupperna. Att på ett klokt sätt nyttja den kompetens som redan finns och öka samverkan mellan förvaltningens arbetsgrupper har resurspassen blivit en viktig del i att förverkliga grunduppdraget. Nämligen att bibehålla samt höja kvaliteten och tryggheten för förvaltningens brukare.

Vinster

Förstapristagaren erhåller prischeck om 10 000 kronor medan andra- och tredjepristagarna erhåller prischeck 5 000 kronor vardera. Dessa medel ska användas till att stimulera fortsatt utvecklings- och kompetenshöjande arbete. Vidare erhåller vinnaren en pokal i form av ett vandringspris med verksamhetens namn inristat samt diplom och blomma.

Grattis till priserna och ert bidrag till betydande framsteg inom era respektive verksamheter!

På Mynewsdesk finns pressmeddelandet gällande Bästa framstegs pristagare 2019. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.