Artikeln publicerades 27 november 2020

Folkhälsomyndigheten inför skärpta allmänna råd i Blekinge

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd om covid-19 i Blekinge. De skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ersätter från 1 december de skärpta regionala råd för Blekinge som smittskyddsläkaren införde den 11 november. Råden är snarlika och har samma innebörd.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd om covid-19 i Blekinge. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet har fattats efter samråd med bland annat Region Blekinges smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Blekinge. Beslutet gäller från och med den 1 december till och med den 13 december 2020.

De skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ersätter under denna period de skärpta regionala råd för Blekinge som smittskyddsläkaren införde den 11 november. Råden är snarlika och har samma innebörd.

- Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd innebär med andra ord precis samma sak som tidigare för dig som bor eller vistas i Blekinge, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Orsaken till råden är att antalet personer i Blekinge som fått diagnosen covid-19 har ökat kraftigt. Det innebär bland annat en risk för ökad belastning på hälso- och sjukvården. Skärpta allmänna råd för Blekinge ska gälla under en begränsad tid i syfte att bromsa smittspridningen

Från och med den 1 december uppmanas alla som vistas i Blekinge till följande:

 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom Blekinge eller mellan Blekinge och andra regioner kan bidra till att öka smittspridningen, eftersom man då ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till Blekinge från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier, annan motsvarande sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Bengt Wittesjö betonar att Folkhälsomyndighetens råd fortsatt innebär skarpa uppmaningar som påverkar vardagen för alla som bor eller vistas i Blekinge.

- Du och vi alla har ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt vardagsliv.

Skarpa lokala åtgärder i Ronneby kommun

Med anledning av de skärpta råden om covid-19 har Ronneby kommun vidtagit lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19.

 • Ronneby kommun avråder från besök på kommunens vård-och omsorgsboenden från måndag 16 november tills vidare eller tills nya beslut tas
 • Kombinerad när- och fjärrundervisning för elever på högskoleförberedande programm och delar av introduktionsprogrammen på gymnasieskolan Knut Hahn
 • Lunchlådor till gymnasieelever som har fjärrundervisning
 • Kulturskolan övergår till distansundervisning där det är möjligt
 • Politiska möten genomförs om möjligt digitalt
 • Kallinge simhall & Ronneby simhall hålls stängd, med undantag för simskoleundervisning och simträning för barn födda 2005 och senare samt simträningar för samhällsviktig verksamhet
 • Kommunala idrottsanläggningar hålls stängda med undantag för skolidrotten, elitidrotten och träningar för barn födda 2005 och senare
 • Information om skärpta råd i kommunala kanaler
 • Samverkan med Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och länets kommuner för ett likvärdigt införande av de skärpta råden
 • Samverkan med Ronneby Handels- och Intresseförening i frågor om effekterna och följsamhet av råden inom restaurang och handel

Tidigare beslut av kommundirektören för Ronneby kommuns anställda kvarstår. Dessa beslut gäller att arbetar hemma så långt det är möjligt, ställer om till digitala möten som första-hands-val och att tjänsteresor utanför kommunen måste godkännas av kommundirektören.

Exempel på verksamheter som håller öppna är: bibliotek, fritidsgårdar, Stadshus och Kulturcentrum. Detta gäller tills annat meddelas. I dessa verksamheter och lokaler har det gjorts nya riskbedömningar för att kunna undvika trängsel och minska risken för smittspridning av covid-19.

Läs tidigare information om Ronneby kommuns lokala åtgärder här