Artikeln publicerades 13 november 2020

Fler digitala möten och avrådan från besök på vård- och omsorgsboenden

Med anledning av de skärpta råden för att minska smittspridning av covid-19 har Ronneby kommun vidtagit ytterligare åtgärder. Ronneby kommun avråder från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden, övergår där det är möjligt till distansundervisning inom Kulturskolan och digitala politiska möten.

– Vi har sett ett behov att komplettera med ytterligare åtgärder inom kommunens olika verksamheter och har därför tagit nödvändiga beslut. Ronneby kommun ställer om till digitala möten där det är möjligt, istället för att ställa in. Inom de kommunala vård- och omsorgsboenden avråder vi dessutom från fysiska besök från måndag 16 november 2020 tills nya beslut tas, säger kommundirektör Tommy Ahlquist.

Ytterligare lokala åtgärder i Ronneby kommun:

  • Ronneby kommun avråder från besök på kommunens vård-och omsorgsboenden från måndag 16 november tills vidare eller tills nya beslut tas
  • Kulturskolan övergår till distansundervisning där det är möjligt
  • Politiska möten genomförs om möjligt digitalt

Sedan tidigare gäller följande åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 i kommunens verksamheter och lokaler:

  • Stänger Kallinge simhall & Ronneby simhall, med undantag för simskoleundervisning och simträning för barn födda 2005 och senare samt simträningar för samhällsviktig verksamhet
  • Stänger kommunala idrottsanläggningar med undantag för skolidrotten, elitidrotten och träningar för barn födda 2005 och senare
  • Informerar om skärpta råd i kommunala kanaler
  • Samverkar med Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och länets kommuner för ett likvärdigt införande av de skärpta råden
  • Samverka med Ronneby Handels- och Intresseförening i frågor om effekterna och följsamhet av råden inom restaurang och handel

Tidigare beslut av kommundirektören för Ronneby kommuns anställda kvarstår. Dessa beslut gäller att arbetar hemma så långt det är möjligt, ställer om till digitala möten som första-hands-val och att tjänsteresor utanför kommunen måste godkännas av kommundirektören.

Exempel på verksamheter som håller öppna är: bibliotek, fritidsgårdar, Stadshus och Kulturcentrum. Detta gäller tills annat meddelas. I dessa verksamheter och lokaler har det gjorts nya riskbedömningar för att kunna undvika trängsel och minska risken för smittspridning av covid-19.

– Vi vänder på varje sten för att fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet och samtidigt minska risken för smittspridning. Många av kommunens verksamheter som till exempel skola, vård och omsorg kan enbart bedrivas på plats och innebär fysiska möten. Därför är det av ytterst vikt att alla rannsakar sig själva och funderar en gång till; är det jag tänker göra nödvändigt? säger Tommy Ahlquist.

Läs mer om de skärpta råden om covid-19 i Blekinge på Region Blekinges hemsida Länk till annan webbplats.