Artikeln publicerades 2 september 2020

Ronneby kommun i möte med civilminister

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson deltog idag vid ett digitalt möte med civilminister Lena Micko för att tillsammans med andra utvalda kommuner diskuterar hur den pågående pandemin påverkar kommunen.

-Det har varit ett bra samtal, där flera kommuner beskriver liknande utmaningar som vi har känt av här i Ronneby, exempelvis att ekonomin inte växer i samma takt som behoven och lagkraven, säger Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande Ronneby kommun efter det digitala mötet med ministern.

Så skriver civilministern Lena Micko som har ett ansvar för styrning av kommuner och regioner i inbjudan: "Många kommuner i Sverige stod redan innan utbrottet av Covid-19 inför utmaningar kopplade till resurser och kompetens­försörjning. Denna situation har nu förvärrats på flera håll, inte minst i kommuner som drabbats särskilt hårt av virusutbrott eller där turismnäring och människors resande är viktiga inkomstkällor. En stark välfärd och en god service till medborgarna är avgörande för tilliten till det offentliga och här har vi ett gemensamt ansvar; stat, regioner och kommuner."

-Jag har fått bekräftat under mötet att Ronneby är en av väldigt få kommuner i Sverige som lyckats stoppa spridningen av covid-19 i våra vård- och omsorgsboenden. Även om vi har haft få enskilda fall har dessa inte spridit sig vidare. Där vill jag verkligen ge en stor eloge till våra anställda inom vård- och omsorg, tillägger Roger Fredriksson.