Artikeln publicerades 19 mars 2019

Samarbetsvinster med förändrad organisation

Tydligare kontaktväg till kommunen för kommuninvånare och synergieffekter för medarbetare är två samarbetsvinster som förändringen i organisationen har bidraget till.

En förvaltning för ännu bättre teknik, fritid och kultur

Ronneby kommuns tidigare tekniska förvaltning och fritid- och kulturförvaltning slogs samman till teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vid årsskiftet. Då bildades även teknik-, fritid-, och kulturnämnden.

På den nya förvaltningen jobbar man med allt från badhus, sporthallar och bibliotek till grönområden, fastigheter och kost.

-En bred förvaltning för att skapa bättre möjligheter för invånare och för att stärka Ronneby kommun. Verksamheterna är beroende av varandra och som en förvaltning kan vi nu samlas och få mer kraft i dessa frågor, säger Anders Karlsson, förvaltningschef för teknik- fritid- och kulturförvaltningen.

Tydligare kontaktväg för kommuninvånare med enheten för mark- och exploatering

Vid årsskiftet tillkom även enheten för mark- och exploateringsfrågor.

-Tidigare arbetade medarbetarna inom området i olika förvaltningar, nu när vi blivit en enhet kan vi hjälpa varandra på ett annat sätt. Dessutom har kommuninvånarna fått en tydligare ingång till oss, säger Anna Hinseäng, Exploateringschef.

Den relativt nya enheten tillhör kommunledningsförvaltningen och ansvarar för frågor som berör kommunens mark, hur den förvaltas och utvecklas. Enheten är också kommunens kartstöd.