Artikeln publicerades 24 januari 2019

Blekinge antaget till nationellt hållbarhetsprojekt

Bild på förenta nationernas sjutton globala mål

Region Blekinge är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits till projektet Glokala Sverige. Syftet är att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Förenta nationerna (FN) har skapat 17 globala utvecklingsmål. Dessa mål kallas Agenda 2030. Utvecklingsmålen handlar bland annat om att:

  • minska fattigdom
  • öka jämställdhet
  • kämpa mot klimatförändringar
  • förbättra människors hälsa
  • satsa på likvärdiga utbildningar

Ronneby kommun har en viktig roll i arbetet för att nå FN:s globala mål.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.