När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter, när kommunens ordinarie interna rapporteringskanaler bedöms omöjliga eller olämpliga att använda.

Den ordinarie ordningen är att anställda ska anmäla misstanke om oegentligheter till närmaste chef. I vissa situationer är detta inte möjligt. Det kan vara när misstankarna rör den egna chefen eller när den anställde är rädd att anmälan ska leda till repressalier.

Den nya lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse bör det handla om allvarliga missförhållanden.

Missförhållanden med allmänintresse

Följande är exempel på missförhållanden som kan anmälas:

  • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Sekretessbrott
  • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
  • Jäv i alla former av situationer
  • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
  • Försök att dölja något av ovanstående