Statistik

Statiska Centralbyråns (SCB:s) Kommunfakta ges ut en gång om året.  Där presenteras statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen.