Utdelning från Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

Ansökningstiden för 2018 har gått ut. Nästa utdelningstillfälle blir i december 2019.

Brunnsparken

Brunnsparken