Utdelning från Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

Utdelning från stiftelsen sker i december varje år och nästa utdelning sker i december 2020. Stiftelsen kommer att annonsera vidare ang sista ansökningsdag m m på kommunens hemsida under hösten 2020.

/Styrelsen för Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Brunnsparken

Brunnsparken