Skattesatser

Här hittar du aktuella uppgifter om kommunalskatt i Ronneby kommun, genomsnitt i länet och i riket.

Kommunalskatt 2018


Ronneby kommun

Genomsnitt i länet

Genomsnitt i riket

Total skattesats

33,55

33,38

32,12

därav till kommun

22,36

22,19

20,74

Skatteunderlag, kr/inv

177 273

189 332

208 818

Skatteunderlag, index

85

91

100

Index, riket = 100

Källa: SCB 2018