Ekonomi

Här hittar du information om kommunens budget och årsredovisning för löpande verksamhetsår.

Dokument

Önskar du ta del av äldre material är du välkomen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns nederst på sidan.

Vad används skattepengarna till?

Större delen av dina skattepengar går till skola, vård och omsorg. Kommunen gör dock mycket annat också. Här ser du hur 100 kronor i kommunalskatt används. Under 2017 betalde du som bor i Ronneby kommun 22,36 kronor per hundralapp i kommunalskatt. Därutöver betalade du 11,19 kronor till landstinget Blekinge, vilket ger en total skattesats på 33,55 procent.

Bilden och tabellen nedan visar faktiska nettokostnader år 2017.

Fördelning av skattepengarna i Ronneby kommun presenterat i ett diagram
100 kr i kommunalskatt i Ronneby fördelades så här 2017:

Verksamhetsområde

Kronor

Politisk verksamhet

1,57 kr

Infrastruktur & affärsverksamhet

8,78 kr

Fritid & kultur

4,73 kr

Förskola & skolbarnsomsorg

13,44 kr

Utbildningsverksamhet

31,17 kr

Vård & omsorg

34,10 kr

Individ & familj

6,19 kr

Totalt

100,00 kr

Källa: Kolada, Jämföraren, Tabeller, Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 4, nettokostnad år 2017.
https://www.kolada.selänk till annan webbplats