Styrdokument

Här hittar du kommunens styrdokument. Ett styrdokument bestämmer hur kommunen ska arbeta med en viss fråga. Ett styrdokument kan vara en av två olika typer av dokument - antingen ett måldokument eller ett förhållningsdokument.

Måldokument

Ett måldokument bestämmer vad som ska uppnås. Dokumentet pekar ut en riktning, exempelvis i en policy. Det innebär att dokumentet anger ett mål för vad som ska uppnås.

Förhållningsdokument

Ett förhållningsdokument anger hur ett arbete ska genomföras, exempelvis i en riktlinje. Dokumentet ska hjälpa till att styra beteenden och ange normer för verksamheten.