Reglementen

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Kommunstyrelsen samt varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Reglementet beskriver vad organet ska göra, till exempel ansvara för byggfrågor, samt vilket ansvar organet har.

Dokument

Klicka på dokumentet för att öppna filen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för krisledningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 276.8 kB 2019-01-31 10.07
Reglemente för Revisorerna.pdföppnas i nytt fönster 79.1 kB 2019-01-31 10.14
Reglemente för valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 268.9 kB 2019-01-31 10.16
Reglemente för överförmyndarnämnden.pdföppnas i nytt fönster 285.2 kB 2020-04-24 10.32
Reglemente för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 477.4 kB 2019-05-21 11.22
Reglemente för socialnämnden.pdföppnas i nytt fönster 425 kB 2019-07-12 13.39
Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 406.5 kB 2020-01-17 14.03
Reglemente för utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 593.8 kB 2020-10-30 13.58
Reglemente för Miljö och byggnämnden.pdföppnas i nytt fönster 662.6 kB 2021-01-11 10.48
Reglemente för teknik-, fritid- och kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 604.3 kB 2021-01-11 10.48

Övriga reglementen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för attest av ekonomiska transaktioner.pdf 92.1 kB 2018-07-03 14.11
Reglemente för intern kontroll.pdf 33.8 kB 2018-07-03 14.11
Grunddokument för Ronneby kommun.pdf 198.1 kB 2018-07-03 14.12
Arkivreglemente för Ronneby kommun antagen 20180830.pdf 260.6 kB 2019-10-14 09.01
Reglemente kommunala pensionärsrådet 2020-03-01.pdf 20.7 kB 2020-03-09 08.41
Reglementet kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2020-03-01.pdf 20.6 kB 2020-03-09 08.41