Delegationsordningar

En delegationsordning beskriver hur nämnden eller kommunstyrelsen har delegerat sitt beslutsfattande. Att någon får delegation betyder att någon får fatta ett beslut i nämnden eller styrelsen namn, men att det är nämnden eller styrelsen som fortfarande ansvarar för beslutet.

Dokument

Klicka på dokumentet för att öppna filen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för Socialnämnden.pdföppnas i nytt fönster 558.9 kB 2018-07-03 14.06
Delegationsordning för Utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 597 kB 2018-07-03 14.06
Delegationsordning för valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 268.8 kB 2019-01-31 10.18
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 461.2 kB 2019-07-12 12.28
Delegationsordning för Teknik, fritid och kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 689.6 kB 2019-12-06 13.50
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 377.8 kB 2020-10-27 13.55
Delegationsordning för överförmyndarnämnden.pdföppnas i nytt fönster 954.1 kB 2021-02-03 14.19
Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-04-01 14.51