Ledamöter & bevakningsområden

Revisorer i Ronneby kommun

Ordförande: Jan-Anders Palmqvist

Förste vice ordförande: Birger Petersson

Andre vice ordförande: Kjell GG Johansson

Ledamöter: Margareta Yngvesson, Thomas Håkansson, Martin Fridh Mattiasson och Peter Svensson.

Bevakningsområden

Kommunstyrelsen- Jan-Anders Palmqvist och Birger Pettersson.

Miljö- och byggnadsnämnden- Martin Fridh Matiasson och Jan-Anders Palmqvist.

Utbildningsnämnden- Kjell GG Johansson och Margareta Ygnvesson.

Överförmyndarnämnden- Peter Svensson och Martin Fridh Mattiasson.

Socialnämnden- Thomas Håkansson och Kjell GG Johansson.

Äldrenämnden- Margareta Ygnvesson och Peter Svensson.

Lekmannarevisorer

Helsobrunnen AB - Jan-Anders Palmqvist med Birger Pettersson som ersättare.

AB Ronneby Industrifastigheter- Thomas Håkansson med Kjell GG Johansson som ersättare.

Ronnebyhus AB- Kjell GG Johansson med Thomas Håkansson som ersättare.

Revisorer i Kommunalförbund

Räddningstjänsten östra Blekinge- Birger Pettersson med Martin Fridh Mattiasson som ersättare.

Cura Individutveckling- Thomas Håkansson med Peter Svensson som ersättare.