Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten. Flertalet möten sker i Stadshuset, Ronnebysalen.

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter. Alla frågor som tas upp i Kommunfullmäktige har förberätts i en nämnd och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige sammanträder en gång varje månad med uppehåll i juli.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • fastställer kommunfullmäktige kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas.
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.