AB Ronneby Helsobrunn

AB Ronneby Helsobrunn är moderbolag i Ronneby kommuns bolagskoncern, och har till uppgift att arbeta för samordning och effektivisering av bolagens verksamhet.

I koncernen ingår Ronneby Miljö & Teknik AB (elnät, fjärrvärme, VA, renhållning och IT-bredband) inkl dotterbolag, det fastighetsförvaltande bolaget AB Ronneby Industrifastigheter inkl dotterbolag samt allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget AB Ronnebyhus. Bolaget ägs i sin helhet av Ronneby kommun.

Här hittar du bolagets protokoll, redovisning och övrig information

Bolagstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

VD
Magnus Widén
magnus.widen@ronneby.se

 

Protokoll 2018

Årsredovisningar