Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen är med drygt 1 000 anställda kommunens största förvaltningen.

Utbildningsförvaltningen verkställer utbildningsnämndens beslut gällande:

 • kommunal förskola
 • grundskola samt skolbarnomsorg
 • särskola
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare (sfi) och
 • Kulturskolan
 • Kunskapskällan
 • Kaoskompaniet

Ansvaret omfattar också:

 • Elevhälsans medicinska insats (EMI)
 • elevhälsa,
 • modersmålsundervisning samt
 • insatser och tjänster för elever i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter till utbildningsförvaltningen olika områden