Överförmyndarnämnden

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster.

Vad är överförmyndaren?

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. I Sverige ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Verksamheten styrs av föräldrabalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tillsammans med kommunallagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och förvaltningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefon: 0457-61 82 87

Mail: overformyndare@ronneby.se

Ordinarie telefontid:                  tisdagar, onsdagar, torsdagar       klockan 10:00-12:00

Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun består av fem förtroendevalda. Vill du veta vilka politiker som sitter i nämnden kan du söka efter det via fliken Förtroendevalda i listan till vänster. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Mer information om god man, förmyndare och förvaltare finns att hitta under omsorg & hjälp