Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med tillsynsfrågor inom miljö- och bygglagstiftningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsuppgifter i korthet

  • Utredningar och planer
  • Hur marken ska användas, översiktsplan och detaljplaner. Här kommer GIS-karthanteringen till stor användning.
  • Bygglovprocess
  • Kontroll av planenlighet och yttre utformning, underlag för bygglovbeslut och tillsyn över bygget.
  • Kontroll av livsmedelsanläggningar
  • Tillsyn över miljöstörande verksamheter som industri, enskilda avlopp, avfall, hantering av kemiska produkter, buller, radon inomhusmiljö m m.
  • Rådgivning i miljöfrågor
  • Inklusive dricksvatten och badvatten , ge tips om hur man agerar miljövänligt m m samt att svara på allmänhetens frågor om miljö, hälsa och säkerhet.
  • Handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Protokoll

Förvaltningschef
Anders Karlsson (tf)
0457 - 61 81 59
anders.karlsson02@ronneby.se

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
0457-61 81 70
mbf@ronneby.se

Plan- och byggenheten
Telefontid: se löpande uppdaterad information här >>
mbf@ronneby.se

Du hittar Miljö- och byggnadsförvaltningen på Stadshusets nedre plan, tredje korridoren från huvudingången, mitt emot kafeterian.