Strategisk utvecklingsenhet

Strategisk utvecklingsenhet (SUE) verkar för hela kommunkoncernens utveckling.

Utvecklingsenheten arbetar med utveckling på en övergripande nivå. Enheten samlar kompetenser inom områdena cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle®, digitalisering, folkhälsa, hållbarhet och miljö, integration, internationell samordning, kris och beredskap, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, kvalitet och trygghet.

Utvecklingschef
Krister Svensson
Telefon: 0457-61 84 27
krister.svensson@ronneby.se