Personalenheten

Personalenheten är kommunens centrala personal- och lönefunktion som ansvarar för samordning av personalfrågor och hantering av löneadministration.

Enhetens övergripande mål är att aktivt stötta cheferna inom kommunen i att nå målen i sina verksamheter, i en god personalpolitisk anda.

Personalenheten genomför också olika utbildningsinsatser och utvecklar metoder för att mäta och följa upp verksamheten inom det personalpolitiska området.

Önskas intyg?

Har du avslutat en anställning eller önskar tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg av andra orsaker?
Använd våra e-tjänster för detta. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om din lönespecikation eller LAS-dagar: lon@ronneby.se

Telefontider Lönekonsult
Mån-Fre 10.00-12.00, 13.00-14.00.

HR-chef
Cecilia Westlund
Telefon: 0457- 61 80 25
cecilia.westlund@ronneby.se