Personalenheten

Personalenheten är kommunens centrala personal- och lönefunktion som ansvarar för samordning av personalfrågor, rekrytering och hantering av löneadministration.

Enhetens övergripande mål är att aktivt stötta cheferna inom kommunen i att nå målen i sina verksamheter, i en god personalpolitisk anda. Personalenheten genomför också olika utbildningsinsatser och utvecklar metoder för att mäta och följa upp verksamheten inom det personalpolitiska området.

HR-chef
Cecilia Westlund
Telefon: 0457- 61 80 25
cecilia.westlund@ronneby.se