Personalenheten

Personalenheten är kommunens centrala personal- och lönefunktion som ansvarar för samordning av personalfrågor, rekrytering och hantering av löneadministration.

HR-chef
Cecilia Westlund
Telefon: 0457- 61 80 25
cecilia.westlund@ronneby.se