Kommunikationsenheten

Enhetens fullständiga namn är Enheten för kommunikation och medborgarservice. Inom dess ram samlas:

Tillförordnad kommunikationschef
Tommy Ahlquist
Telefon: 070-91 81 200
tommy.ahlquist@ronneby.se