Kommunikationsenheten

Enhetens fullständiga namn är Enheten för kommunikation och medborgarservice. Inom dess ram samlas:

Tillförordnad kommunikationschef
Torbjörn Lind
Telefon: 0457 - 61 82 64
torbjorn.lind@ronneby.se