IT-enheten

IT-avdelningen utgör kommunens och de kommunala bolagens serviceorganisation inom IT-området.

Enheten ansvarar för drift och underhåll av stadsnät, kommunikations- utrustning, backupsystem samt tekniska säkerhetslösningar. Enheten administrerar förvaltningsövergripande system som e-post, intranät samt kontodatabas för lokalnät.

IT-chef
Tobias Ekberg
Telefon: 0457- 61 81 11
tobias.ekberg@ronneby.se

IT-avdelningen ansvarar för teknik och support till de som arbetar i Ronneby Kommun. Samordning och administration vid inköp av hård- och mjukvaror, installation, konfigurering av PC-arbetsplatser.

Avdelningen ska tillförsäkra samtliga verksamheter stabila och säkra systemlösningar inom IT-området samt verka för att bra infrastrukturlösningar etableras inom Ronneby kommun till nytta för företag, boende och organisationer.

IT-avdelningen ska med hög kompetens och omvärldsbevakning se till att uppsatta mål uppnås.