IT-enheten

IT-enheten utgör kommunens och de kommunala bolagens serviceorganisation inom IT-området.

Enheten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunkoncernens IT-miljö som bland annat består av kommunikations-utrustning, backupsystem och säkerhetslösningar.

IT-chef
Tobias Ekberg
Telefon: 0457- 61 81 11
tobias.ekberg@ronneby.se

IT-enheten ansvarar för teknik och support till de som arbetar i Ronneby Kommun. Det innebär t.ex. samordning och administration vid inköp av hård- och mjukvaror, installation, konfigurering av PC-arbetsplatser.

IT-enheten ska tillförsäkra samtliga verksamheter stabila och säkra systemlösningar inom IT-området och ska med hög kompetens och omvärldsbevakning se till att uppsatta mål uppnås.