Integration och flyktingmottagning

          

Samhällsorientering på Hemspråk

Kommunen bedriver Samhällsorientering för nyanlända med hjälp av 12 samhällskommunikatörer som tillsammans utbildar på 12 olika språk. Denna jättesatsning bedrivs i nuläget i projektform med bland annat medel från Länsstyrelsen och Europeiska flyktingfonden. Kommunen samverkar även med kommunerna Karlskrona, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd då samhällskommunikatörerna ambulerande undervisar där. Inom ramen för projektet bedrivs också studiehandledning på modersmål i grundskolan och på gymnasieskola, Hälsoinformation för samtliga nyanlända som ingår i etableringsuppdraget och en Boskola för nyanlända hyresgäster.

OBS! Samhällsorientering erbjuds nu även till dig som är anhöriginvandrare, är mellan 18 och 64 år och är folkbokförd i en kommun efter 1 maj 2013!

                                                   

Europeiska Flyktingfonden