Arbetscenter

Arbetscenter är en av verksamheterna inom Enheten för för Arbetsmarknad och Integration. Arbetscenter arbetar med deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen med sysselsättning i olika verkstäder.