Arbetsmarknad och integration

Enheten hanterar de olika arbetsmarknadsprogrammen i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och IFO.

Här erbjuds individuellt anpassade åtgärder från daglig aktivering till långsiktiga insatser som leder till arbete eller utbildning. Arbetsmarknadsenheten har även hand om kommunens feriearbete. Introduktion och flyktingmottagning; stöd och hjälp till invandrare samt projekt inom integration.

Arbetsmarknads- och integrationschef
Therese Bohnsack
Telefon: 0457-61 85 49
therese.bohnsack@ronneby.se

Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för stadshusets cafeteria.