Förtroendevalda

Här kan du söka fram information om kommunens förtroendevalda politiker, vilka som sitter i vilken nämnd mm.

Så här söker du

  • Välj fliken förtroendevalda.
  • Vill du veta vem som sitter i vilken nämnd väljer du nämnd i dropplistan ”Alla beslutsinstanser”.
  • Vill du se alla politiker som tillhör ett visst parti väljer du parti i dropplistan ”Alla Partier”.
  • Känner du till namnet på en politiker, t ex att hon heter Eva, kan du skriva in Eva i fältet där det står ”Ange sökord”.

Klickar du på ett politikernamn får du fram kontaktuppgifter samt vilka uppdrag politikern har.

OBS! Registret med förtroendevalda och instanser är under uppdatering efter hopslagning av Tekniska och Fritid- och kulturförvaltningen.