Kommunens organisation

organisationsschema

Bilden här visar hur strukturen för kommunens organisation ser ut. Se undersidorna för ytterligare information om nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag. Klicka här för att se en större bild.PDF

Ronneby kommun har cirka 2 300 anställda.