Kommunens organisation

Ronneby Kommun har cirka 2 300 anställda som är organiserade enligt nedanstående organisationsschema.

Ronneby Kommuns organisation

Ronneby Kommuns organisation