Svar på de vanligaste frågorna

Genom att minska vår elförbrukning så mycket vi kan ökar vi chansen att elen räcker till i vinter. Beräkningar visar att om vi svenskar sänker elförbrukningen med två (2) procent under den mest ansträngda perioden minskar risken för att elen ska stängas av, med fem gånger. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Listan kommer fyllas på kontinuerligt. Har du ytterligare frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig, klicka på kontaktuppgifterna ovan.

Vad kan vi göra för att elen ska räcka till i vinter?

Använd elen vid rätt tid på dygnet.

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Det är även effektivt att sänka värmen inomhus, att använda mindre varmvatten, att stänga av apparter och att släcka lampor.

Hur stor är risken att elen kommer att stängas av i Ronneby kommun?

Svenska kraftnät bedömer för tillfället risken för effektbrist som reell i Sverige. Risken kan bli större vid kallare väder, när fler använder mycket el eller när det blåser mindre, då vindkraften inte kan producera någon el.

Du kan läsa en aktuell veckorapport på Svenska kraftnäts hemsida. Länk till annan webbplats.

Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Vid en risk för brist på el ska Svenska kraftnät i möjligaste mån förvarna elnätsföretagen, myndigheter och samhället i övrigt om risken för att elen måste stängas av.

Om elen behöver stängas av
Vad händer om elen behöver stängas av?

Svenska kraftnät är den myndighet som beslutar om att elen ska stängas av vid en sådan situation. Svenska kraftnät ger sedan order till elnätsföretagen att de ska genomföra avstängningen och då ska detta göras inom 15 minuter.

Att elen stängs av är som ett strömavbrott. Du behöver vara beredd på att kunna klara av det på egen hand en tid. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

Läs mer hur du kan förbereda dig på MSBs hemsida (Myndigheten för samhällskydd och beredskap). Länk till annan webbplats.

Hur kommer det att gå till?

Styrel är en process som statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag använder för sitt samarbete, för att kunna prioritera de viktigaste elanvändarna för samhället, vid brist på el. Styrel syftar till att samhällsviktiga verksamheter blir prioriterade. Bedömningen av vilka som ska prioriteras Energimyndigheten ansvarar för att genomföra det som planeras i Styrel. Svenska kraftnät är den myndighet som beslutar om frånkoppling av el.

Det betyder att det kommer finnas el till prioriterade elanvändare, vid till exempel sjukhus och andra verksamheter som är viktiga för liv och hälsa. Det är elledningen i ett geografiskt område som stängs av, inte enskilda fastigheter.

Kan man få veta i förväg vilka områden som kan stängas av?

Nej den listan är inte offentlig, av säkerhetsskäl.

Hur lång tid kommer elen att vara borta?

Elavbrottet kommer troligen att vara i några timmar. Men i värsta fall kan det dröja längre innan det blir balans mellan produktion och efterfrågan igen. Risken för avbrott är som störst när det är kallt och inte blåser. I ett sådant läge kan strömmen komma tillbaka först när det börjar blåsa igen. Som invånare är det bra om du alltid är förberedd på ett längre strömavbrott. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra.

Kommer jag att ha vatten om elen stängs av?

Vattenförsörjningen kommer för de flesta att fungera som vanligt under ett kortare elavbrott. Du kommer inte ha något varmvatten om du inte har fjärrvärme.

Kommer jag fortfarande kunna använda internet om elen stängs av?

Din internetanslutning kommer inte att fungera om det blir strömavbrott. Även vissa kunder utanför nedsläckt område kan komma att drabbas om nätverkscentralen de är kopplade till ligger inom ett område utan el.

Internet via din mobiltelefon (ej wifi) bör däremot fungera som vanligt under ett kortare elavbrott.

Kommer jag fortfarande ha värme hemma om elen stängs av?

Vid strömavbrott stängs värmen av oavsett vilken uppvärmningsform du har. Även om fjärrvärmen är prioriterad och kan förses med reservkraft, så behövs el till värmeväxlare och cirkulationspumpar för att du ska kunna ta emot fjärrvärmen i hushållet.

Det finns mycket du kan göra för att förbereda dig. Du kan göra en plan för alternativ uppvärmning av ditt hem och ha saker hemma som kan underlätta.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för att hålla ditt hem varmt på MSBs hemsida. Länk till annan webbplats.